Her deler konferansier Brita Møystad, årets Jessheim Frydpris til vinner Solveig Birgitte Nordlund Mørdre. Foto:Jessheim Puls


HISTORISK. DEN ALLER FØRSTE FRYDPRISEN BLE DELT UT I 2022

Som ny tradisjon i år har Jessheim Pride valgt å gi ut en pris til noen som gjør en innsats for å gjøre byen vår til et trygt sted å vise fram sine fargerike, vakre selv. Alt fra arbeid med barn og ungdom i skole og på fritiden, til voksne i arbeidsliv og uteliv, og til eldre der de bor og der de møtes. Jessheim Pride vil gjerne dra fram hverdagsheltene som jobber for å skape nettopp et slikt miljø rundt seg, der alle føler seg sett og fri til å være den de er, elske den de elsker, på sine helt unike måter. 

Dere der ute har kommet med flere gode forslag til hvem som fortjener å få en slik anerkjennelse, og selv om det er mange verdige kandidater som gjør en utrettelig innsats, måtte vi til slutt plukke ut èn av dem. 

Vinneren av årets Jessheim Frydpris beskrives i den innsendte nominasjonen slik;

”Som helsesykepleier og sexologisk rådgiver I Ullensaker kommune gjør hun en utrolig viktig jobb blant annet for barn og ungdom med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. 
Hun er en utrolig positiv, aksepterende og støttende person som virkelig ser barna og ungdommen, og møter dem der de er. 
Hun har enormt mye kunnskap om temaet, noe som gjør at barna og ungdommen føler seg forstått og sett, i tillegg til at hun har masse kunnskap og dele med foreldre som gjerne har spørsmål de søker svar på. Denne dama kan redde mange unge liv med jobben hun gjør.

Tusen takk for den viktige innsatsen du gjør for barn og unge i Ullensaker.

Årets Jessheim Frydpris går til Solveig Mørdre!

Mer informasjon om sexologisk rådgivning for barn og unge med foreldre som tilbys i kommunen finner du på Ullensaker kommunes nettsider.

Unni Askeland, kunstneren bak Frydprisen. Foto:Jessheim Puls