Jessheim Pride er del av en lang tradisjon – vi er del av FRI i Norge, som i 70 år nå har jobbet for skeives rettigheter og liv. Bli del av fri du også. Og støtt oppunder frivilligheten som lager Jessheim Pride!

Her er Jessheim Prides fem gode grunner til og oppfordringer om å bli fri:

  1. Bli medlem og bli fri – og du får være med og engasjere deg i en organisasjon som jobber for at du skal kunne være akkurat den du er.
  2. Bli fri – fordi du blir en del av et stort, skeivt fellesskap.
  3. Bli fri – fordi du ønsker å støtte det vedvarende arbeidet for et åpent, rettferdig og mangfoldig samfunn hvor det er plass til alle, uavhengig av kjønn, kjønnsuttrykk eller seksualitet.
  4. Bli fri – fordi det er en menneskerett å elske hvem man vil.
  5. Fordi FRI jobber for å endre samfunnet og kjemper for at du kan være akkurat som du er og leve ditt liv som du vil.